Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 1. Inschrijvingen gebeuren online via het inschrijvingsformulier www.sportkamptienen.be
 2. Annulatie:
  1. Met doktersattest: min 2 dagen afwezigheid worden terugbetaald met aftrekking van € 25 administratiekosten.
  2. Zonder doktersattest: uiterlijk 1 maand voor de start van het kamp, € 50 annulatiekosten,
  3. Annulatie gebeurt via mail (info@sportkamptienen.be). Vermeldt telkens de gegevens van de deelnemer.
 3. Vóór of tijdens het kamp:
  1. Sportkamp Tienen behoudt het recht om bij te weinig inschrijvingen, het kamp te annuleren.
   De ingeschreven deelnemers worden hiervan verwittigd en krijgen enkel in dit geval het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald.
  2. Sportkamp Tienen behoudt het recht de inschrijving te annuleren indien het kamp, waarvoor de deelnemer zich inschrijft, zijn maximale capaciteit heeft bereikt.
   De ingeschreven deelnemers worden hiervan verwittigd en krijgen enkel in dit geval het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald.
 4. Groepsindeling
  1. De kinderen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen van ongeveer 15 kinderen.
  2. Elke leeftijdsgroep wordt door ons nog willekeurig ingedeeld in 4 subgroepen.
 5. De activiteiten starten om 9u, we vragen om tijdig aanwezig te zijn om het verloop niet te storen.
 6. De laatste activiteit eindigt om 16u, pas vanaf dan kunnen de kinderen afgehaald worden.
  Indien u uw kind vroeger wil ophalen, dient u dit 1 dag op voorhand te melden.
 7. Opvang
  1. Houtemveld
   1. Er wordt opvang voorzien vanaf 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u.
  2. Zwembad 6-12j
   1. Er wordt opvang voorzien vanaf 8u40tot 9u, na de zwemles worden de kinderen overgebracht naar het Houtemveld en is er opvang voorzien van 16u tot 17u.
  3. Zwembad 3-5j
   1. Er wordt opvang voorzien van 8u40- 9u.
 8. Er wordt een meerkost van € 27 aangerekend per beginnend uur vanaf 17u.
 9. Attest ziekenfonds: op het einde van het kamp krijgt iedereen via e-mail een attest van de mutualiteit toegestuurd.
 10. Fiscaal attest: aangezien wij nog geen benoeming van het stad Tienen mochten ontvangen, kunnen wij geen fiscale attesten uitschrijven. Onze excuses.